04/12/2023

Athens News

Wiadomości po polsku z Grecji

MTK może wydać nakaz aresztowania Aleksandra Łukaszenki


Parlament Europejski zwrócił się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o wydanie nakazu aresztowania prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. W Kijowie otwarto biuro ICC.

Uchwała Parlamentu Europejskiego z 13 września stwierdza, że ​​głowa Białorusi, podobnie jak jego reżim, jest zamieszana w deportację dzieci z Ukrainy, w związku z czym powinien ponosić za to taką samą odpowiedzialność, jak prezydent Rosji Putin i rzecznik praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa, których nazwiska już były wydane nakazy MCK.

W zatwierdzonym przez posłów dokumencie Łukaszenka wymieniony jest jako współsprawca przymusowego wysiedlenia ponad 2150 dzieci, w tym sierot, z okupowanych przez Rosję obwodów Ukrainy. Przebywają w tzw. obozach zdrowia na Białorusi, gdzie „poddawani są rusyfikacji i indoktrynacji ideologicznej”.

W rezolucji PE pisze Deutsche Welle potępia udział reżimu Łukaszenki w:

  • nieuzasadniona, nielegalna i niesprowokowana agresywna wojna Rosji przeciwko Ukrainie;
  • zaopatrywanie wojsk rosyjskich w broń i sprzęt wojskowy;
  • produkcja komponentów dla armii rosyjskiej;
  • rozmieszczenie wojsk rosyjskich w kraju i ich szkolenie przez białoruskich instruktorów;
  • groźby przyłączenia się do rosyjskiej agresji w połączeniu z rozmieszczeniem wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą, które wiążą tam ukraińskie wojska.

W dokumencie wskazano, że białoruskie kierownictwo musi stawić się przed specjalnym trybunałem. Reżim Łukaszenki stał się współwinny zbrodni popełnionych przez Rosję, co pociąga za sobą odpowiedzialność za zniszczenia i szkody wyrządzone Ukrainie. W związku z tym Parlament Europejski uważa, że ​​specjalny międzynarodowy trybunał do spraw zbrodni agresji popełnionej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie powinien mieć jurysdykcję do badania działań nie tylko rosyjskiego kierownictwa polityczno-wojskowego, ale także białoruskiego.

Posłowie do PE zaapelowali do instytucji i państw UE podjąć wszelkie niezbędne środki, aby „zapewnić ściganie karne białoruskich urzędników, którzy są współwinni zbrodni agresji, zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości i ludobójstwa popełnionego na Ukrainie”.

W międzyczasie otwarto i rozpoczęło działalność biuro ICC w Kijowie – największym przedstawicielstwie poza Hagą. Komunikat w tej sprawie pojawił się na oficjalna strona internetowa Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Na wspólnej konferencji prasowej prokurator MTK Karim Khan stwierdził:

„To, co widzimy w kwestiach partnerstwa między MTK a Ukrainą, rozwoju partnerstw ze społeczeństwem obywatelskim, z innymi państwami członkowskimi ONZ, państwowymi i niepaństwowymi uczestnikami MTK, to nie tylko iskra. To początek nowy czas, w którym musimy się pokazać, oraz „Wykazujemy powściągliwość i wytrwałość, aby nasze słowa nie były pustymi słowami. Odczuwały je ofiary zarówno na Ukrainie, gdzie mam zaszczyt teraz przebywać, jak i na całym świecie”.

Prokurator Generalny Ukrainy Andriej Kostin zauważył:

„To nowy rozdział naszej współpracy. Praca biura pomoże wzmocnić interakcję między Ukrainą a Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Zwiększy skuteczność i szybkość reakcji na zbrodnie, które Federacja Rosyjska w dalszym ciągu codziennie popełnia na Ukrainie oraz Ukraińcy.”Source link

Verified by MonsterInsights